Op deze site vindt u informatie over pianoles en muziekwetenswaardigheden.
 

 PIANOVERKOOP.STARTKABEL          PIANODOCENT IN UW REGIO        CURSUS NOTENLEZEN          BLADMUZIEK VOOR PIANO                                        
 

       Akkoorden:                                                                         Print deze pagina 

Piano akkoordenwijzer
Kies een toonsoort:
C 
Db D Eb E F Gb G Ab A  Bb B

Akkoorden weergegeven in letters
De dikgedrukte letters geven de veranderingen tenopzichte van het majeur accoord aan.

Majeur mineur(m) septiem(7)

C    e    g 
Des   f   as
D   fis   a   
Es   g   bes 
E  gis   b
F   a   c 
Fis   ais   cis
G   b   d  
As   c   es 
A   cis   e 
Bes   d   f 
B   dis   fis

c   es  g
des   fes   as
 
d   f   a
 
es   ges   bes
e   g   b
f   as   c
fis   a   cis
 
g   bes   d
 
as   ces   es
 
a   c   e
 
bes   des   f
 
b   d   fis
c   e  g   bes
des   f   as  ges
d   fis   a   c

es   g  bes   des
e  gis  b  d

f   a   c   es

fis  ais  cis  e

g   b   d   f

as   c   es   ges

a   cis   e   g

bes   d   f   as 
b   dis   fis   a

Mineur 7(m7) verminderd (dim) *  sus4
C  es  g  bes 
Des  fes as  ces  
D  f  a  c 
Es  ges  bes  des
E  g  b  d 
F  as  c  es  
Fis  a  cis  e
G  bes  d  f 
As  ces  es  ges   
A  c  e  g
Bes  des f  as
B  d  fis  a  
c   es   ges 
des  fes  g (ases)
 
d  f  as
es  ges  a (beses)
e  g  bes

f  as  ces 

fis  a  c 

g  bes  des

as  ces  d (eses)

a  c  es 
bes   des   fes

b  d  f   

c   f   g
des   e   as
d  g  a
es   f   bes
e  a  b
f  bes  c
fis  b  cis
g  c  d
as  des  es
a  d  e
bes  es  f
b  e  fis

* Het verminderd akkoord (dim akkoord) is een opeenstapeling van kleine tertsen.
 In de praktijk zijn er drie verschillende varianten van dit akkoord mogelijk.


Sus2   Majeur7(maj7) overmatig(+) 
C  d  g 
Des  es  as  
D  e  a 
Es  f  bes 
E  fis b
F  g  c 
Fis  gis  cis
G  a  d
As  bes  es
A  b  e
Bes  c  f  
B  cis  fis 
c  e  g  b 
des  f  as  c
D  fis  a cis
 
es  g  bes  d
  
e  gis  b  dis
 
f  a  s  e
 
fis  ais  cis  eis

g  b  d  fis
as  c  es  g
 
a  cis  e gis
 
bes  d  f  a
b  dis  fis  ais 
c  e  gis

des  f  a

d  fis ais

es  g  b

e  gis bis

f  a  cis

fis ais d(cisis)

g  b  dis

as  c  e

a  cis  eis

bes  d  fis
b   dis   g (fisis)


      Zie accoorden en toonladders via virtuele piano

      Piano akkoorden wijzer

      Pianoverkoop.startkabel

      Hieronder vindt u informatie over:


       Toonladders  

       Akkoorden wijzer

       Bladmuziek voor piano        

       Blues pianoles online

       Noten leren lezen

       Eenvoudige bladmuziek

       Jazz piano training

       Pianoverkoop.startkabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPS BIJ PIANO STUDEREN

ONDERHOUD AAN EEN PIANO 

SCHOOLVAKANTIES ROTTERDAM

ZOEK EEN PIANODOCENT

MUZIEKTERMEN

TOONLADDERS

AKKOORDEN

LUISTERTIPS

PIANOLITERATUUR GERANGSCHIKT OP MOEILIJKHEIDSGRAAD

BLADMUZIEK DOWNLOADEN

BLANCO MUZIEKPAPIER 

COMPONISTEN

NOTEN LEREN LEZEN

SOUND RECORDER gratis downloaden

MUZIEKQUIZ VRAGEN

MUZIEKQUIZ ANTWOORDEN

 

 

Cursus notenlezen 

 


 Deze site wordt hoog geďndexeerd door Google dankzij Trendyflash.nl

Pianoles Rotterdam

Keywords: Akkoorden, Piano akkoorden, Akkoord, Majeur akkoorden, Mineur akkoorden, Septime akkoorden, 7 akkoorden 

..